Medio Ambiente


● Residuos en efluentes: Azoxystrobin, Atrazina, Carbendazim, Clorpirifos, Endosulfan, Fluazinam, Flutriafol,Hexaconazol, Tebuconazol, Tiametoxan.
● Adsorción de Atrazina en carbón activado.